Wie zijn wij en wat doen wij voor u:
Wij zijn de Bewonersraad en behartigen de belangen van de huurders van Patrimonium Barendrecht. Regelmatig hebben wij overleg met Patrimonium over onder meer beleidszaken, participatie, onderhoud en herontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de Oude Haven en de nieuwbouw aan de Maasstraat/Binnenlandse Baan.
Van links naar rechts: Jan van Ouwerkerk (lid), Bets van Roon (secretaris), Jan Zijlmans (voorzitter/technisch ondersteuning), Mieke Verhagen (lid) en Adrie Gouweloos (penningmeester)
Huurverhoging We geven advies over de jaarlijkse huurverhoging van Patrimonium. Patrimonium heeft in haar ondernemingsplan een gematigde huurverhoging voor huurders met een laag inkomen opgenomen.
Prestatieafspraken met Patrimonium Elk jaar maken we prestatieafspraken met Patrimonium waarin onderscheid gemaakt wordt tussen participatie-, advies- en informatieonderwerpen. Zie tevens voor meer informatie over dit onderwerp de menukeuze op de Home-pagina!
Prestatieafspraken Bewonersraad, Patrimonium en gemeente Barendrecht Met de invoering van de Woningwet 2015 worden de gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad uitgedaagd, om aan de hand van de gemeentelijke woonvisie aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente (de prestatieafspraken). De Bewonersraad heeft als speerpunten: Inzet budget Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zodat bewoners langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen Tegengaan negatieve consequenties van bezuinigingen in de zorg Veiligheid Het op peil houden van voorzieningen in Barendrecht
Wijkvertegenwoordigers De wijkvertegenwoordigers zijn de ogen en oren van de wijk. Zij zijn een informatiebron voor wat er speelt in de wijken. Enkele keren per jaar vergaderen zij met de Bewonersraad. Tijdens deze vergaderingen houden wij ze op de hoogte van onderhoudszaken, et cetera. Als wijkvertegenwoordiger bent u zeker geen klachtenbureau. De bewoners dienen altijd klachten te melden bij Patrimonium.
Wat doen wij niet! Bemiddelen als u op zoek bent naar een andere woning en bemiddelen dat inwoners van Barendrecht voorrang krijgen op een woning.
Neem gerust contact op! Hebt u vragen of wilt u meer informatie? U kunt ons bereiken via: Bewonersraadpatrimonium@gmail.com
Wie zijn wij en wat doen wij voor u:
Wij zijn de Bewonersraad en behartigen de belangen van de huurders van Patrimonium Barendrecht. Regelmatig hebben wij overleg met Patrimonium over onder meer beleidszaken, participatie, onderhoud en herontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de Oude Haven en de nieuwbouw aan de Maasstraat/Binnenlandse Baan.
Van links naar rechts: Jan van Ouwerkerk (lid), Bets van Roon (secretaris), Jan Zijlmans (voorzitter/technisch ondersteuning), Mieke Verhagen (lid) en Adrie Gouweloos (penningmeester)
Huurverhoging We geven advies over de jaarlijkse huurverhoging van Patrimonium. Patrimonium heeft in haar ondernemingsplan een gematigde huurverhoging voor huurders met een laag inkomen opgenomen.
Prestatieafspraken met Patrimonium Elk jaar maken we prestatieafspraken met Patrimonium waarin onderscheid gemaakt wordt tussen participatie-, advies- en informatieonderwerpen. Zie tevens voor meer informatie over dit onderwerp de menukeuze op de Home-pagina!
Prestatieafspraken Bewonersraad, Patrimonium en gemeente Barendrecht Met de invoering van de Woningwet 2015 worden de gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad uitgedaagd, om aan de hand van de gemeentelijke woonvisie aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente (de prestatieafspraken). De Bewonersraad heeft als speerpunten: Inzet budget Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zodat bewoners langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen Tegengaan negatieve consequenties van bezuinigingen in de zorg Veiligheid Het op peil houden van voorzieningen in Barendrecht
Wijkvertegenwoordigers De wijkvertegenwoordigers zijn de ogen en oren van de wijk. Zij zijn een informatiebron voor wat er speelt in de wijken. Enkele keren per jaar vergaderen zij met de Bewonersraad. Tijdens deze vergaderingen houden wij ze op de hoogte van onderhoudszaken, et cetera. Als wijkvertegenwoordiger bent u zeker geen klachtenbureau. De bewoners dienen altijd klachten te melden bij Patrimonium.
Wat doen wij niet! Bemiddelen als u op zoek bent naar een andere woning en bemiddelen dat inwoners van Barendrecht voorrang krijgen op een woning.
Neem gerust contact op! Hebt u vragen of wilt u meer informatie? U kunt ons bereiken via: Bewonersraadpatrimonium@gmail.com